Zabytkowy obiekt radomszczańskiej Biblioteki zostanie odremontowany! Miasto otrzymało ponad milion na renowację

biblioteka
UM Radomsko

Miasto Radomsko otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 mln 300 tys. zł na remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku.

Zadanie polegające na remoncie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej jest związane z koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych oraz konserwatorskich, które umożliwią zachowanie jego wartości historycznej i kulturowej. Budynek jest wpisany do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Łódzkiego, co oznacza, że jest on uznany za obiekt o szczególnych walorach artystycznych, historycznych i technicznych. Poprzez przeprowadzenie remontu zachowany zostanie oryginalny charakter budynku oraz jego detale architektoniczne, takie jak elewacje, dekoracje czy elementy konstrukcyjne. Dzięki temu budynek zostanie zachowany i chroniony dla przyszłych pokoleń. Zabytkowy budynek ma unikalną architekturę i styl, tym samym przyciąga on uwagę i dodaje uroku naszemu miastu.

- Celem remontu jest przywrócenie budynkowi jego dawnej świetności oraz poprawa funkcjonalności i komfortu z jego korzystania w szczególności dla mieszkańców Miasta Radomska. W ramach zadania zaplanowano m.in.: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, wykonanie projektu budowlanego, sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, renowację elewacji budynku i dachu, renowację i modernizację elementów zewnętrznych tj. schody, taras i patio, przeprowadzenie działań mających na celu wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytków układu parku lub ogrodu - przekazują radomszczańscy urzędnicy.

Wszystkie prace będą przeprowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który będzie czuwał nad zachowaniem wartości historycznej i artystycznej budynku

Wartość inwestycji to 1.330.000,00 z czego 30 tys. zł to wkład własny z budżetu Miasta Radomska.

Źródło: UM Radomsko