wersja testowa serwisu

Za tydzień Konkurs Wędkarski dla dzieci i młodzieży

pexels-photo-6478236

Koło Wędkarskie w Kamieńsku organizuje Spławikowy Konkurs Wędkarski dla dzieci i młodzieży. Konkurs odbędzie się 13 czerwca 2021 roku na zbiorniku Kmiecizna, zbiórka 7:00.

Konkurs odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych COVID-19.

Organizatorzy apelują o zachowanie bezpiecznej odległości oraz w uzasadnionych przypadkach używania maseczek.

Regulamin i przebieg Konkursu:

Losowanie stanowisk odbywa się nie później niż na 60 min. przed rozpoczęciem zawodów.

Czas trwania zawodów wynosi 3 godz. Z przyczyn losowych lub niekorzystnych warunków atmosferycznych tura może być skrócona do 1,5 godz.

Po wylosowaniu stanowisk zawodnicy kierują się na wylosowane stanowiska i pozostają na nich przygotowując się do zawodów. W tym czasie mogą korzystać z pomocy innych osób.

  • umówiony sygnał oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie
  • umówiony sygnał oznacza zakończenie zawodów, po tym sygnale nie zalicza się żadnej wyjętej z wody ryby.

Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swojego stanowiska.

Zawodnikowi w czasie trwania zawodów nie wolno korzystać z pomocy innych osób z wyjątkiem wypadków losowych.

Po zakończeniu zawodów zawodnik przekazuje ryby sędziemu. Ważenie odbywa się w obecności zawodnika, który akceptuje wagę złowionych ryb. Po zważeniu ryby natychmiast wpuszcza się do wody.

Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

  • używanie wędki niezgodnej z wymogami PZW
  • łowienie na sąsiednim stanowisku
  • niesportowe i nieetyczne zachowanie się w stosunku do organizatora w czasie zawodów
  • opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia.

W czasie zawodów łowimy ryby, na które nie ma okresu ochronnego, z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z regulaminem PZW lub regulaminem łowiska.

Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym. Nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych.

Zawody przeprowadzone zostaną w trzech kategoriach wiekowych:

  • I -Kategoria do 9 lat włącznie
  • II -Kategoria do 10 do 14 lat włącznie
  • III- Kategoria od 15 lat do 18 lat włącznie

Punktacja:

  • za każdy dekagram złowionej ryby zawodnik otrzymuje 1 punkt

Opiekę nad dziećmi do lat 14 włącznie w czasie zawodów sprawują rodzice lub opiekunowie.

Źródło: Gmina Kamieńsk