Z rady nadzorczej radomszczańskiej spółki na fotel prezesa Orlenu. Witold Literacki powołany, prezydent składa gratulacje

orlen
Google Maps/ Orlen FB

We wtorek, 6 lutego rada nadzorcza Orlenu powołała na stanowisko pełniącego obowiązku prezesa Witolda Literackiego. Tym samym dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej, tyle, że radomszczańskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zasiadł w najważniejszym fotelu paliwowego giganta. Literacki Docelowo nowy Zarząd ORLEN zostanie wyłoniony w drodze konkursu.  

- 6 lutego 2024 roku Minister Aktywów Państwowych, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki powołał z dniem dzisiejszym Pana Witolda Literackiego do Zarządu ORLEN S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki na dzisiejszym posiedzeniu powołała Pana Witolda Literackiego z dniem 6 lutego 2024 roku na funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu ORLEN S.A - czytamy w komunikacie giełdowym Orlenu opublikowanym we wtorek.

W krótkiej notce biograficznej podano, że Literacki to "ekspert w dziedzinie finansów i podatków", który jest "od wielu lat związany zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną".

W latach 2022 - 2023 Witold Literacki pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN S.A. (to operator infrastruktury naftowej w Polsce). Co warte podkreślenia Literacki był już związany zawodowo z Orlenem, w latach 20028 - 2020 pracował bowiem na stanowisku dyrektora biura podatków. Literacki był też menedżerem ds. podatkowych w RWS Stoen i menedżerem ds. kontroli podatkowej w Carrefour Polska.

Dzisiaj z Witoldem Literackim rozmawiał prezydent Radomska Jarosław Ferenc, który złożył mu gratulacje i podziękował za pracę wykonywaną na rzecz radomszczańskiego PGK - podają miejscy urzędnicy. 

Wklej tutaj kod osadzenia...

Dodajemy przy tym, że na tym samym, wtorkowym posiedzeniu nowa rada nadzorcza Orlenu zdecydowała także delegować, z dniem 7 lutego, trzy osoby spośród swojego grona do czasowego wykonywania czynności członków zarządu. Kazimierz Mordaszewski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński będą wykonywać te obowiązki do czasu powołania członków zarządu na te stanowiska, ale przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące. 

Jak podał Orlen konkursy na stanowiska w zarządzie już za kilka dni pojawią się na oficjalnej stronie koncernu.

- Uruchomione przez Radę Nadzorczą postępowanie kwalifikacyjne dotyczy Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i Członków Zarządu. Szczegółowe warunki stawiane kandydatkom i kandydatom Rada Nadzorcza ORLEN opublikuje na stronie internetowej orlen.pl w dniu 14 lutego 2024 roku - podał Orlen.