wersja testowa serwisu

Walka ze smogiem: Inwestycje spółek miejskich

cieplownia

Walka ze smogiem to nie tylko wymiana pieców na ekologiczne. To także różnego rodzaju inwestycje realizowane przez spółki miejskie, które przyczyniają się do ograniczenia niskiej emisji.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w latach 2018 – 2020 podjęło szereg działań, które przyczyniają się do redukcji zanieczyszczenia powietrza. W 2018 roku wybudowano blok przy ul. Świętej Rozalii 1 A z 18 lokalami mieszkalnymi z ogrzewaniem gazowym. W tym samym roku podczas generalnego remontu kamienicy przy ul. Fabianiego 24, 6 lokali mieszkalnych, w których było ogrzewanie węglowe zostało podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Na budynku przy ul. Kościuszki 12 A w 2019 roku została zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Jej koszt to blisko 60 tys. zł. Natomiast przy ul. Reymonta 25 A w 2019 roku w 6 lokalach zastąpiono ogrzewanie węglowe ogrzewaniem gazowym. Inwestycja ta kosztowała 107 568,00 zł. Również w 2019 roku w budynku przy ul. Świętej Rozalii 1 B w 12 lokalach mieszkalnych ogrzewanie węglowe zostało zastąpione ogrzewaniem gazowym. Miasto uzyskało przy tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Koszt inwestycji wyniósł 230 tys. zł, a dofinansowanie opiewało na kwotę ok. 110 tys. zł. Podobnie w lokalu przy ul. Reymonta 58 (Harcówka) zostało zmienione ogrzewanie z węglowego na gazowe.
Ponadto przy wykonywanych remontach lokali wolnych, jeśli jest to tylko możliwe, Spółka TBS stara się zamieniać klika źródeł ogrzewania (np. gdy w lokalu są dwa piece i kuchnia węglowa) na instalację centralnego ogrzewania z jednym źródłem ogrzewania, tworząc tym samym małe lokalne centralne ogrzewanie.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej
Nie można również zapomnieć o tym, że stale rozbudowywana jest miejska sieć ciepłownicza, do której przyłączane są kolejne gospodarstwa domowe. Zakład Ciepłowniczy realizuje inwestycje umożliwiające przyłączanie nowych odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego oraz modernizuje źródła ciepła i infrastrukturę przynależną. Tym samym redukując źródła emisji zanieczyszczeń.

Modernizacje w zakresie sieci i przyłączy ciepłowniczych w latach 2016-2019 wyniosły 5 972 270,90 zł.

Budowa sieci ciepłowniczych:

Łącznie w latach 2016-2020 wybudowano 4899 mb sieci w rejonach m.in. ul. Starowiejska, Łokietka, Jagiellońska, Kołłątaja, Wschodnia, Ściegiennego, Wyszyńskiego, Grodzka, Kilińskiego, Stodolna, Piastowska, Sadowa, Fabianiego

Łączna wartość wybudowanych sieci w latach 2016-2020 wynosi ponad 3,5 mln zł.

Budowa przyłączy ciepłowniczych:

2019 – 12 szt – 521 mb
2020 - 14 szt – 383 mb

Łącznie w latach 2016-2020 wykonano 119 przyłączy o długości 3453 mb o wartości ok 2,5 mln zł.

Budowa węzłów ciepłowniczych:

Łącznie w latach 2016-2020 wykonano 32 węzły ciepłownicze o wartości ok. 700 tys zł.

Ponadto Spółka PGK sukcesywnie dokonuje modernizacji źródła i infrastruktury poprzez m.in. modernizacje odpylania kotłów, stacji trafo czy też układu pompowego kotłowni.

Ogółem wartość inwestycji w latach 2016-2019 wynosi blisko 12 mln zł.

Warto przypomnieć także inwestycje poczynione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, które w 2019 roku zamieniło 8 pojazdów marki Mercedes z normą emisji spalin Euro 2 na 8 nowych autobusów marki Solaris z normą emisji spalin Euro 6, z czego 4 posiada napęd hybrydowy. Ponadto w 2019 roku na dachu Hali Stacji Obsługi pojawiła się instalacja fotowoltaiczna dzięki, której spółka korzysta z odnawialnych źródeł energii, tym samym ograniczając zakup prądu z sieci energetycznej. Dodatkowo w budynku biurowca MPK wymieniono przestarzałą technologię grzewczą na przyłącze gazu ziemnego. W 2020 roku MPK wzbogaciło się o dwa pojazdy marki Ikarus z normą emisji spalin Euro 5.

Źródło: UM Radomsko