wersja testowa serwisu

Radomsko: W Szpitalu Powiatowym ruszają kolejne programy lekowe dla onkologicznych pacjentów

szpital-w-Radomsku
Szpital Powiatowy w Radomsku/ Facebook

Szpital Powiatowy w Radomsku będzie realizował dwa kolejne programy lekowe. Tym razem, dzięki rozstrzygniętym przez łódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia postępowaniom radomszczańską placówka będzie realizowała leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe. Z kolei od 1 sierpnia rusza leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy. Oba programy lekowe to świadczenia gwarantowane. I będą realizowane w ramach działalności Poradni Onkologicznej oraz Pododdziału Onkologicznego Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

- Programy lekowe stworzone zostały z myślą o chorych, u których leczenie standardowo stosowanymi lekami nie przyniosło spodziewanych efektów terapeutycznych, a których udział w terapii w ramach programów lekowych może być realizowany w trzech trybach:trybie ambulatoryjnym, trybie jednodniowym czy też trybie hospitalizacji - informują pracownicy Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Jak dodaje lecznica, pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu. Treść każdego programu lekowego jest publikowana jako załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Opis programu obejmuje:

  • kryteria kwalifikacji pacjenta do leczenia;
  • kryteria wyłączenia z programu;
  • schemat dawkowania leków;
  • sposób podawania leków;
  • wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przy kwalifikacji pacjenta do programu oraz koniecznych do monitorowania leczenia.