wersja testowa serwisu

Uroczystości ślubowania w radomszczańskiej Powiatowej Straży Pożarnej

Uroczystości ślubowania w radomszczańskiej Powiatowej Straży Pożarnej

W dniu 12 kwietnia 2021 roku odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętego strażaka Rafała Klimczyka.

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Radomsku bryg. Mariusz WOJCIESZKO.

Ślubowanie to bardzo uroczysty i podniosły moment w życiu zawodowym każdego strażaka.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka,

uroczyście ślubuję

być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,

ślubuję

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.


Ślubuję

strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Źródło:  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku