Radomsko: Powiatowy Szpital w pilotażowym programie medycznym. Chodzi o kariologię

s
Szpital Powiatowy w Radomsku

Radomszczański Szpital Powiatowy został włączony do pilotażowego programu Krajowej Sieci Kardiologicznej. Program upraszcza i przyspiesza drogę pacjenta od wykrycia choroby do wdrożenia skutecznej terapii.

Celem realizacji programu pilotażowego jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej na terenie siedmiu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego oraz wielkopolskiego. 

- W ramach pilotażu testowane i oceniane będą zasadność oraz skuteczność funkcjonowania modelu opartego na sieci ośrodków kardiologicznych, w tym podział kompetencji pomiędzy ustalone poziomy referencyjne działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia podmiotów, prowadzących diagnostykę i leczenie kardiologiczne. Efektem pilotażu ma być także lepsze wykorzystanie możliwości ośrodków kardiologicznych, opartych na potencjale sprzętowym i doświadczonych zasobach kadrowych - wyjaśniają pracownicy Szpitala Powiatowego w Radomsku. 

Oprócz radomszczańskiego Szpitala Powiatowego, do sieci szpitali oferujących kompleksową pomoc pacjentom kardiologicznym, włączone zostały także inne placówki z naszego regionu: w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim i Zgierzu.

Program skierowany jest przede wszystkim do podmiotów świadczących usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), poradni kardiologicznych oraz hipertensjologicznych (AOS) oraz szpitali posiadających oddziały kardiologiczne lub chorób wewnętrznych. Jego celem jest diagnozowanie i leczenie: zaburzeń rytmu serca, zastawek, niewydolności, a także nadciśnienia tętniczego opornego i wtórnego.