Schronisko w Wojtyszkach: Prokurator przedstawił zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami

Schronisko w Wojtyszkach: Prokurator przedstawił zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami
fot. Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo CANE

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim przedstawiła zarzuty dwóm kobietom prowadzącym Schronisko w Wojtyszkach. Od wielu lat o tym miejscu mówiło się jako „mordowania psów". Czy aktualne działania doprowadzą do końca męki czworonogów?

Od kilku dni w Schronisku w Wojtyszkach trwa ewakuacja przebywających tam psów. Akcję przeprowadzają Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo CANE i Fundacji Liberandum, które uczestniczą w czynnościach Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

- W ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim w oparciu o poczynione ustalenia prokurator przedstawił dwóm kobietom w wieku 43 i 53 lat zarzuty dotyczące znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad przebywającymi w prowadzonym przez nie schronisku w okresie od listopada 2021 do lutego 2023 r. zwierzętami poprzez niezapewnienie im właściwych warunków bytowania, w tym dostępu do właściwej ilości pokarmu i wody, a także należytej opieki weterynaryjnej - poinformował Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Przedstawiciel Prokuratury dodaje, że w toku prowadzonych na terenie schroniska czynności przeszukania i oględzin z udziałem biegłych zakresu weterynarii przesłuchano kilkudziesięciu świadków, zabezpieczono niezbędną dokumentację, w tym nośniki elektroniczne oraz dokumentację papierową, a także podjęto - po konsultacji z biegłymi - decyzję o odebraniu 78 zwierząt.

- Przesłuchane w charakterze podejrzanych nie przyznały się do stawianych im zarzutów. Zarzucane im czyny zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 5. Wobec obu kobiet decyzją prokuratora zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 5000 i 15 000 złotych, dozoru policyjnego polegającego na stawiennictwie cztery razy w tygodniu we właściwych miejscowo jednostkach policji, a także orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z opieką nad zwierzętami - dodaje Maciej Meler.

- Okoliczności niezgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi prowadzenia schroniska w Wojtyszkach były przedmiotem działań pozakarnych podejmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie w wyniku wywiedzionych przez prokuratorów z tej jednostki środków w styczniu 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z Sieradza utrzymującą decyzję Wójta Gminy Brąszewice dotyczącą wydania pozwolenia na prowadzenia schroniska przez w/w osoby - kontynuuje rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. - Na etapie końcowym znajduje się również postępowanie wszczęte w 2021 r., w ramach którego zarzuty znęcania się nad przebywającymi w schronisku zwierzętami postawiono 43-latce oraz zatrudnionemu w nim lekarzowi weterynarii.