Ruszają prace nad wstępną dokumentacją obwodnicy Radomska. Kiedy kierowcy przejada trasą?

Ruszają prace nad wstępną dokumentacją obwodnicy Radomska. Kiedy kierowcy przejada trasą?
UM Radomsko

Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dwóch dróg krajowych: 91 i 42 wchodzi w kolejną fazę. W piątek, 27 stycznia podpisano umowęna wykonanie pełnego rozpoznania geologicznego wraz z opracowaniem elementów Koncepcji programowej (KP) dla planowanej budowy. Jak podkreśla łódzka Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która jest głównym inwestorem: - Obecny etap prac pozwoli właściwie przygotować materiały, niezbędne do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj.

O tym, jak bardzo obwodnica jest w Radomsku wyczekiwana nie trzeba przede wszystkim przekonywać jego mieszkańców. Przebiegające przez ścisłe centrum miasta dwie ważne trasy: DK 42 i 91 generują nie tylko olbrzymi ruch, szacowany łącznie na blisko 30 tysięcy pojazdów na dobę, ale także stwarzają potężne uciążliwości. Obie trasy przeprowadzają ruch przy zwartej zabudowie, licznych skrzyżowaniach i zjazdach do posesji, to nie tylko skutecznie utrudnia życie mieszkańców, ale znacząco wpływa na ich bezpieczeństwo. 

- Obwodnice mają to do siebie, że wyprowadzają ruch z centrów miast. Dzięki temu mamy do czynienia z mniejszą emisją spalin, mniejszym hałasem w skupiskach miejskich. To też poprawia bezpieczeństwo w ruchu drogowym. To właśnie determinuje nas do tego, aby nie szczędzić sił, ani środków finansowych, do tego, aby realizować wielką przemianę infrastrukturalną również w zakresie obwodnic w naszym kraju – mówił podczas piątkowej konferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Realizacja obwodnicy o długości ok. 14,7 km, wraz z niezbędną przebudową DK91, pozwoli na wyprowadzenie z centrum miasta ruchu tranzytowego, zarówno ciężkiego, jak i osobowego. W ramach inwestycji powstanie nowy most na Warcie. To znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort życia radomszczan. Ponadto skróci czas przejazdu przez miasto w ruchu lokalnym. Sprawi to, że Radomsko stanie się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, którzy będą mogli sytuować swoje przedsiębiorstwa w sąsiedztwie nowej obwodnicy - z daleka od centrum miejscowości.

- Jest to niezwykle istotna inwestycja z punktu widzenia układu komunikacyjnego, która znacząco odciąży układ wewnętrzny miasta i powoli ruchowi tranzytowemu bezpiecznie je objechać – zaznaczył p.o. dyrektora łódzkiego Oddziału GDDKiA Tomasz Kwieciński.

Obwodnica miasta Radomska pomoże nie tylko uporać się z ruchem tranzytowym, ale także przyczyni się do nowych inwestycji na drogach krajowych przebiegających przez Radomsko.

- Jest to bardzo wyczekiwana inwestycja w naszym mieście. To, że mamy już coraz bliższą perspektywę wybudowania obwodnicy Radomska spowoduje, że będziemy mogli wdrożyć inne działania. Z GDDKiA podpisujemy porozumienie o przyszłości układu dróg krajowych w naszym mieście, a dzięki temu w pasach drogowych tych dróg możemy prowadzić inwestycje, które do tej pory nie były możliwe, jak budowa kanalizacji czy oświetlenia – wyjaśniał podczas spotkania prezydent Jarosław Ferenc, deklarując wykonawcy wszelką pomoc podczas procesu opracowywania Koncepcji Programowej.

Budowa obwodnicy Radomska - podpisane umowy

Tak, jak informowaliśmy już na wstępie, w piątek, 27 stycznia podpisano umowę na wykonanie pełnego rozpoznania geologicznego wraz z opracowaniem elementów Koncepcji programowej (KP) dla planowanej budowy. Wykonawcą tej części prac jest Value Engineering z Warszawy. Firma ma 23 miesiące na realizację zawartej umowy, której wartość to nieco ponad 5,7 mln złotych.

Budowa obwodnicy Radomska  - harmonogram?

Jak przekazuje GDDKiA, na początku 2025 roku Dyrekcja planuje ogłosić przetarg na projekt i roboty budowlane. 

- Zakładamy, że prace budowlane ruszą na początku 2027 r., a latem 2029 r. obwodnica powinna być gotowa - informują pracownicy GDDKiA.

Przypomnijmy, że budowa obwodnicy Radomska jest ujęta w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych