Rocznica śmierci Krystyny Stankiewicz. Pamięć o zasłużonej działaczce AK wciąż żywa

dsc5436-167655323_20230216-195327_1
UM Piotrków Trybunalski

16 lutego 2014 roku zmarła Krystyna Stankiewicz, Honorowy Obywatel Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W dziewiątą rocznicę śmierci kwiaty na grobie zasłużonej działaczki Armii Krajowej złożył prezydent Krzysztof Chojniak oraz radny Lech Kaźmierczak. 

Krystyna Stankiewicz urodziła się 4 maja 1926 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Do Armii Krajowej wstąpiła w 1943 roku. Uczestniczyła w działaniach grupy sabotażowo-dywersyjnej na kolei PKP. Zajmowała się także kolportażem prasy podziemnej oraz przechowywała w swoim mieszkaniu broń, amunicję, prasę, lekarstwa oraz pieniądze dla oddziału partyzanckiego „Sama", stacjonującego w rejonie Głowna. Uczestniczyła także w czynnościach sabotażowo-dywersyjnych, takich jak uszkadzanie linii kolejowych i telefonicznych, działaniach na szkodę nieprzyjaciela (podpalanie transportów kolejowych, magazynów i baraków zajętych przez żołnierzy okupanta).

Krystyna Stankiewicz z dużym zaangażowaniem i honorem pełniła żołnierską powinność, a jako potwierdzenie zasług dla Ojczyzny została wyróżniona szeregiem tytułów i odznaczeń:
1. Medal Wojska Obrony Narodowej – 1948 r. Londyn
2. Krzyż Armii Krajowej – 1966 r.
3. Odznaczenie Gen. Tadeusza Komorowskiego – 1989 r.
4. Krzyż Armii Krajowej – 1995 r.
5. Odznaka Weterana Walki o Niepodległość – 1995 r.
6. Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej – 1996 r.
7. Medal 20-lecia Województwa – 1996 r. 8. Krzyż Partyzancki – 1998 r.
9. Odznaka – Akcja „Burza" 10. Medal Andrzeja Frycza Modrzewskiego – 1997 r.
11. Dyplom Uznania za Zasługi dla Światowego Związku żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie – 1998 r.
12. Tytuł Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny – 1999 r.

W styczniu 2001 r. została mianowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stopień podporucznika Wojska Polskiego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w styczniu 2004 r. na stopień porucznika. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta nadano Krystynie Stankiewicz uchwałą Rady Miasta, 27 listopada 2013 roku.

Źródło: UM Piotrków Trybunalski