Radomszczański SOR z blisko 6-milionowym dofinansowaniem! Na jakie zmiany mogą liczyć pacjenci?

sor-era
Szpital Powiatowy w Radomsku

Radomszczański SOR z dofinansowaniem Funduszu Medycznego. Ten oddział radomszczańskiego Szpitala Powiatowegoznalazł się w gronie placówek medycznych, które otrzymały dofinansowanie na modernizację. Na jakie zmiany mogą więc liczyć pacjenci? Szczegóły poniżej.

W ramach konkursu obejmującego program inwestycyjny w zakresie modernizacji, przebudowy lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR, radomszczański szpital pozyskał blisko 6 milionów złotych!

- Inwestycja obejmuje zakup aparatury medycznej, sprzętu i wyposażenia na potrzeby SOR będą to nowoczesne wózki i fotele transportowe, aparat EKG, 2 kardiomonitory, 2 wózki anestezjologiczne, cieplarka medyczna oraz puls oksymetry. Zakupiony zostanie także nowy aparat TK oraz RTG dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej - wymieniają pracownicy radomszczańskiego szpitala.

Konkurs został ogłoszony 27 stycznia 2023 r. z Funduszu Medycznego obejmującego dofinansowanie infrastruktury ratownictwa medycznego w ramach Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

- Tego sukcesu nie byłoby bez grona osób zaangażowanym w napisanie i złożenie projektu pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych w urządzenia konieczne do zapewnienia usług ratownictwa medycznego przez 24h/7dni, poprawiające funkcjonalność oddziału i zwiększające efektywność jego działania", którym w tym miejscu chcemy serdecznie podziękować – podsumowują pracownicy radomszczańskiego szpitala.