Radomsko: Przy ul. Jagiellońskiej powstaje nowy park

Zrzut-ekranu-2023-09-13-o-14.45.12
fot. UM Radomsko

Przy ulicy Jagiellońskiej powstaje nowy park. Dziś rozpoczęto prace przy zabezpieczeniu i oczyszczeniu terenu. W pierwszym etapie będzie wykonywany nasyp z ziemi, przyłącze wody do zasilenia fontanny oraz wyznaczenie alejek. Efektem prac będzie utworzenie przyjaznej przestrzeni do wypoczynku i rekreacji.

W części północnej zaprojektowano: wybieg dla psów, rabaty z nawodnieniem i plac edukacyjny z fontanną kaskadową. W części południowej natomiast zaplanowano pergolę z pnączami, ławy do wypoczynku wkomponowane w istniejącą skarpę oraz stację meteorologiczną. W centralnej części parku będzie drzewo, które znajdzie się na skrzyżowaniu alejek o nawierzchni przepuszczalnej – mineralnej.

W zakres obiektu wchodzą także obiekty małej architektury m.in.: ławki, kosze na śmieci, domki dla owadów, karmniki dla ptaków, tabliczki edukacyjne, poidełka dla psów, kompas, kładka dla psów, płotki do przeskoków dla psów, toalety dla psów.

Całość dopełnią nowe nasadzenia w postaci drzew (101 sztuk - klony, wierzby, brzozy), krzewów, bylin, traw i pnączy.

Projekt zakłada zachowanie najczęściej używanej komunikacji pieszej przez teren zgodnie z wydeptanymi ścieżkami – od sklepu „Lidl" na teren szpitala oraz ze skrzyżowania zgodnie z obecną ścieżką z kostki brukowej.

Zadanie realizuje firma AMB Budownictwo Krzysztof Prokop za kwotę 1 780 425,00 zł brutto. Z czego połowa to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w postaci dotacji oraz pożyczki.

źródło: UM Radomsko