wersja testowa serwisu

Radomsko: Obradowała Komisja Rozwoju Miasta. O czym rozmawiano?

20210428_130052
Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Jacek Gębicz (fot. Urząd Miasta Radomsko)

W środę 28 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego w trybie zdalnym.

Radni zapoznali się z analizą dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp dla fragmentu miasta w rejonie ul. Staszica, Bugaj, Szkolnej, Narutowicza, Żwirki i rzeki Radomki. Radni uznali, że przystąpienie do prac nad planem w tym rejonie jest zasadne. Wyrazili również pozytywną opinię nt. dopuszczenia kontynuacji prac nad częścią mpzp fragmentu miasta w rejonie ul. Brzeźnickiej, al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP w kontekście możliwości pozyskania dofinansowania na remont kamienicy przy ul. Kościuszki 7.

Radni dyskutowali także na temat procesu projektowania zachodniej obwodnicy miasta Radomska. Wszyscy rozmówcy byli zgodni, że procedura trwa zdecydowanie za długo. Radni uznali więc za zasadne wystosowanie petycji do Prezesa Rady Ministrów w celu zwrócenia jego uwagi na przedłużające się postępowanie w tej sprawie.

W sprawach różnych radni m.in. wysłuchali informacji przekazanej przez prezydenta na temat trwających odbiorów nowego basenu. Odbiory inwestycji zbliżają się ku końcowi, natomiast jest jeszcze kilka spraw, które budzą wątpliwości, jak chociażby niedostosowane do norm wysokości schodów w jednej z klatek schodowych, niewymienione zabawki na wodnym placu zabaw czy brak nowej zjeżdżalni zewnętrznej. Dalsze postępowanie miasta w sprawie nowego obiektu będzie zależało od działań wykonawcy.

Prezydent poinformował także o tym, że co najmniej przez kilka miesięcy lub rok, po uruchomieniu nowego basenu, będą w Radomsku równocześnie działały dwa - stary i nowy. Po tym czasie okaże się, czy funkcjonowanie dwóch obiektów jest zasadne.

źródło: UM Radomsko