Radomsko: Mieszkańcy złożyli 23 projekty do tegorocznej odsłony Budżetu Obywatelskiego

Radomsko: Mieszkańcy złożyli 23 prokety do tegorocznej odsłony Budżetu Obywatelskiego
Pixabay

Zakończył sie etap przyjmowania wniosków do tegorocznej 8. edycji Budżetu Obywatelskiego miasta Radomska. Mieszkańcy łącznie złożyli 23 projekty, teraz wszystkie przechodzą wymaganą regulaminem weryfikację. 

- Obecnie zgodnie z przyjętym regulaminem w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych trwa weryfikacja formalna złożonych projektów. W przypadku stwierdzenia braków na etapie weryfikacji formalnej projektodawcy będą mogli uzupełnić swoje projekty - informują radomszczańscy urzędnicy. 

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem BO, za kilka dni, do 29 września poznamy listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym oraz listę projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.