Radomsko: "Majsterki" Mariana Stalki w Muzeum Regionalnym

P107058_20221209-181534_1
UM Radomsko

Wystawę „Majsterki" z okazji 60 lat działalności instruktorskiej harcmistrza Mariana Stalki można oglądać w galerii Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

Podczas otwarcia w piątek 9 grudnia, prezydenta Radomska Jarosław Ferenc podkreślił znaczenie działalności Mariana Stalki oraz jego twórczości dla historii naszego miasta. Na wystawie można oglądać pocztówki, znaczki, figurki i inne pamiątki związane z harcerstwem. Ekspozycja będzie prezentowana do stycznia przyszłego roku.

Harcmistrz Marian Stalka służbę instruktorską podjął w 1959 r. jako drużynowy 23 Drużyny Harcerskiej w Szkole Podstawowej nr 5 na Bugaju. W 1960 r. zdobył stopień przewodnika. Założył drużynę Młodzieżowej Służby Ruchu (MSR) i był jej drużynowym, a później komendantem Szczepu MSR. Służby instruktorskiej nie przerwał nawet podczas odbywania służby wojskowej. Był przewodniczącym Kręgu Instruktorskiego w jednostce wojskowej w Pile w stopniu podharcmistrza. Po odbyciu służby wojskowej kontynuował służbę instruktorską w Hufcu ZHP Radomsko jako kierownik Referatu Samoobrony. W 1970 r. otrzymał stopień harcmistrza, a 10 lat później Harcmistrza Polski Ludowej.

Przez prawie 30 lat uczestniczył w obozach, kursach i zlotach harcerskich jako instruktor, wykładowca, szkoleniowiec i komendant. W latach 1991 – 2007 był członkiem grupy kwatermistrzowskiej w Stanicy Brzeg. Był inicjatorem i współzałożycielem Kręgu Instruktorskiego "ŁOŚ". Kiedy w 2000 r. przy radomszczańskim Hufcu ZHP rozpoczęła działalność Komisja Historyczna – druh Stalka został jej przewodniczącym.


Pełna fotorelacja z wydarzenia dostępna jest TUTAJ

Źródło: UM Radomsko.