wersja testowa serwisu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomsku obchodziła Jubileusz 50-lecia

p1220897.jpg-1602829822

W środę 14 października br. społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Radomsku świętowała Jubileusz 50-lecia.

Początki szkoły sięgają roku 1920, gdy po odzyskaniu niepodległości została ona włączona do sieci szkolnictwa powszechnego. Dokumenty archiwalne zaświadczają, iż 100 lat temu dzieci z dzielnicy Bartodzieje rozpoczęły naukę w dwuklasowej szkole podstawowej, która w niedługim czasie przekształciła się w szkołę trzyklasową, a następnie w dwustopniową. W 1970 r. rozpoczęto nauczanie w murach obecnego budynku, w październiku tego samego roku szkoła otrzymała imię wielkiego, polskiego astronoma Mikołaja Kopernika.

Jubileusz to okazja do przypomnienia czasu budowania wzajemnego zaufania, współpracy i odnoszenia wielu sukcesów, których świadkami były pokolenia absolwentów. Obchody Jubileuszu 50-lecia Szkoły zainaugurowała dyrektor Danuta Kaczmarczyk. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID - 19, udział w uroczystości wzięli jedynie przedstawiciele samorządów klasowych oraz pracownicy szkoły. Dzień 14 października 2020 r. zapisze się w historii szkoły jako jeden z najważniejszych. Właśnie tego dnia nastąpiło oficjalne pożegnanie dotychczasowego sztandaru oraz przekazanie szkole nowej chorągwi.

Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości obejrzeli prezentację przedstawiającą najważniejsze chwile z życia szkoły oraz program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli, przypominający biografię patrona Mikołaja Kopernika. Święto Szkoły było okazją nagrania nowej wersji Hymnu Szkoły: https://www.youtube.com/watch?v=K9xRsmC9HZMotwiera się w nowym oknie

Niestety z powodu ograniczeń związanych z pandemią Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc nie mógł wziąć udziału w uroczystości. Gratulacje oraz serdeczne życzenia dla całej społeczności szkolnej, rodziców, a także byłych dyrektorów i nauczycieli przekazuje w krótkich słowach poniżej.

Jubileusz 50 -lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku im. Mikołaja Kopernika to niezwykle ważne i podniosłe wydarzenie.
To powód do satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, a także stosowny moment do złożenia wyrazów wdzięczności tym, którzy zaangażowaniem
i wytrwałą pracą przyczynili się do rozwoju placówki.

Wyrażam słowa uznania wszystkim Dyrektorom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku, Nauczycielom oraz Pracownikom administracji i obsługi. Wasze działania wykazały, ze praca z młodym człowiekiem to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również pomoc w wyborze właściwej drogi
i przekazywanie ponadczasowych wartości.

Drodzy nauczyciele, życzę Państwu dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy, abyście mogli z zapałem nadal wypełniać swoją misję, która, choć piękna, jest niezwykle trudna i wymagająca.

Szanowni Rodzice, życzę Wam, aby Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
była zawsze szkołą otwartą na potrzeby dziecka i przyjazną rodzicom.

Wam, kochani Uczniowie życzę, aby edukacja była dla Was źródłem radości, dawała wiarę we własne możliwości i siłę do pokonywania wszelkich przeciwności, abyście na co dzień doświadczali ludzkiej życzliwości i przyjaźni.

Jarosław Ferenc
Prezydent Miasta Radomska

źródło: UM Radomsko