wersja testowa serwisu

Przyznano Stypendia Wójta Gminy Gidle. Kto został nagrodzony?

girl-3718523_960_720

W dniu 6 października 2020 r. Komisja Stypendialna, pozytywnie zaopiniowała wnioski rodziców oraz dyrektorów szkół z terenu Gminy Gidle, celem przyznania przez Wójta Gminy stypendium dla uzdolnionych uczniów.

Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymali:

 • Justyna Frączyk
 • Adam Frymus
 • Aleksandra Woldan
 • Adrianna Bartnik
 • Agnieszka Kanafa
 • Natalia Chybalska
 • Katarzyna Gołdon
 • Oliwia Siemińska
 • Marta Łągiewka
 • Paulina Mikicka
 • Mateusz Mariankowski
 • Oliwia Bartnik

Stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne otrzymali:

 • Dominika Musiał
 • Katarzyna Mariankowska
 • Zuzanna Cudak

Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe otrzymali:

 • Maja Niedźwiecka
 • Konrad Dziuba
 • Wojciech Pioruński

W związku z ograniczeniami sanitarnymi nie zostało zorganizowane uroczyste wręczenie dyplomów.

Wójt Gminy Gidle gratuluje stypendystom osiągniętych wyników, składa wyrazy uznania za dotychczasową pracę włożoną w naukę oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe. Szczególne podziękowania i wyrazy szacunku kieruje również do rodziców uzdolnionych uczniów.

źródło: UG Gidle