wersja testowa serwisu

Powiat Radomszczański ma nowego Skarbnika

31559
fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Wybór nowego Skarbnika Powiatu to jedna z decyzji Rady Powiatu zwołanej w trybie nadzwyczajnym i obradującej zdalnie w środę 29 lipca. Finansami powiatowego samorządu będzie teraz zajmować się Magdalena Jędrzejczyk, dotychczasowa Naczelnik Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Radomsku. Za jej wyborem głosowało 14 radnych, ośmioro – wstrzymało się od głosu

Magdalena Jędrzejczyk, która na stanowisku zastępuje odchodzącego na emeryturę Jana Gustalika, ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim oraz Ekonomię na Akademii Polonijnej w Częstochowie. Jej zawodowe życie od początku związane jest z obsługą samorządowych finansów (pierwsze dwa lata, gdy nie było jeszcze starostwa – z finansami Urzędu Rejonowego). Od 1997 roku przeszła kolejne szczeble zawodowe: od stażysty do Naczelnika Wydziału Finansowego. Mieszka w Radomsku. Prywatnie jest miłośniczką kotów i amatorką rowerowych wycieczek.

- Magdalena Jędrzejczyk dała się poznać, jako bardzo dobry fachowiec i sumienny pracownik. Jestem pewna, że funkcję skarbnika będzie wykonywać w trosce o dobro powiatu i jego mieszkańców – rekomendowała starosta Beata Pokora.

- Serdecznie dziękuję za zaufanie. Mam nadzieję, że będę dobrym skarbnikiem dla wszystkich. Chciałabym, abyśmy wspólnie dbali o dobro mieszkańców powiatu – stwierdziła nowa Pani Skarbnik tuż po wyborze.

Radni dokonali też kilku korekt w budżecie powiatu, w większości – niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. Po zmianach, w których zarówno kwotę dochodów, jak i wydatków zwiększono o 947.396 zł, budżet powiatu wynosi: dochody - 123.966.574,68 zł, wydatki - 126. 040.496 zł.
Najważniejsze zmiany w budżecie związane są z pozyskaniem środków na modernizację powiatowych dróg. W związku z otrzymaniem dofinansowania z rezerwy Ministra Infrastruktury na przebudowę mostu w Rudzie (gm. Gidle), w planie dochodów i wydatków budżetowych uwzględniono kwotę 572. 396 zł. W budżecie znajdzie się także kwota 250. 000 zł wsparcia finansowego z Gminy Radomsko na remont drogi we wsi Dziepółć.

Dzięki pozyskaniu z Zarządu Województwa Łódzkiego środków na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych, plan dochodów i wydatków ma zwiększyć się o kwotę 25. 000 zł.

Do rezerwy ogólnej przesunięto kwotę 115. 000 zł przeznaczoną na przebudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wejścia do budynku Starostwa Powiatowego (zadanie będzie realizowane w ramach wydatków bieżących remontowych), wpisano także kwotę 100. 000 zł dofinasowania z Funduszu Wsparcia PSP na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Radomsku oraz niewielkie korekty związane z dofinansowaniem zakupu psa patrolowo-tropiącego dla radomszczańskiej policji.

źródło: Starostwo Powiatowe w Radomsku