Wojskowi pirotechnicy interweniowali na terenie kopalni! [Foto]

Wojskowi pirotechnicy interweniowali na terenie kopalni! [Foto]
KPP Bełchatów

Niewybuchy wciąż są odkrywane podczas różnego rodzaju prac. Tym razem taki niebezpieczny przedmiot został odkopany na terenie KWB Bełchatów. Znalazca miał świadomość, że materiał wybuchowy jest niebezpieczny i na miejsce natychmiast wezwał Policję. 

To nie pierwszy taki przypadek, kiedy na terenie powiatu bełchatowskiego odnaleziono niewybuchy pochodzące z okresu II wojny światowej. 

- Mieszkańcy naszego regionu odnajdują tego typu niebezpieczne przedmioty w rożnych miejscach podczas prac polowych, prac przy posesjach, czy też podczas pobytu w lesie. Na szczęście wiedzą jak postąpić w takiej sytuacji - podaje Iwona Kaszewska z KPP Bełchatów.

W piątek, 19 maja przed południem dyżurny bełchatowskiej policji otrzymał zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu, w strefie przygotowania przedpola odkrywki w miejscowości Dębina na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Na miejsce natychmiast wysłano policjanta z bełchatowskiej komendy, przeszkolonego z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego.

- Funkcjonariusz potwierdził, że we wskazanym miejscu znajduje się pocisk o długości 27 cm. Patrol policji dokonał zabezpieczenia miejsca, aby nie dopuścić osób postronnych do momentu przyjazdu saperów z Jednostki Wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim i podjęcia przez nich pocisku - przekazuje Iwona Kaszewska z bełchatowskiej policji.

CZYTAJ >>> Spożyli alkohol na oczach policjanta po czym kontynuowali podróż skuterem! "Ciekawie" się tłumaczyli!

Mundurowi przypominają, że w przypadku znalezienia niewybuchu, niewypału lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia nie należy go dotykać, ruszać i przenosić w inne miejsce. Nieostrożne postępowanie może doprowadzić do zagrożenia zdrowia lub życia. 

- W przypadku znalezienia takich przedmiotów należy niezwłocznie powiadomić policję, która sprawdzi czy znaleziony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny, zawiadomi o tym fakcie jednostkę wojskową i zabezpieczy miejsce do czasu przybycia patrolu minerskiego. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odkryciu takiego znaleziska, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci - zaznacza rzeczniczka bełchatowskiej policji.

Informując Policję należy: :

  • podać miejsce odnalezienia
  • określić co zostało znalezione, wygląd przedmiotu, ogólne gabaryty, ilość
  • podać telefon kontaktowy do osoby informującej o znalezisku