wersja testowa serwisu

Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk. Burmistrz przekazał ważne informacje

oze

Burmistrz Kamieńska informuje o możliwości ubiegania się Mieszkańców Gminy Kamieńsk o dofinansowanie w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - edycja II", na realizację którego Gmina będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje zakup i montaż instalacji urządzeń OZE do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstw domowych:

  1. piece na biomasę,
  2. instalacje fotowoltaiczne.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego!!!

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku prawidłowo wypełnionego kompletu dokumentów (ankieta, deklaracja udziału w projekcie, oświadczenia) – do skrzynki podawczej znajdującej sie przed budynkiem Urzędu Miejskiego, zgodnie z REGULAMINEM, w nieprzekraczalnym terminie od 06.04.2021 do 09.04.2021r.

Regulamin oraz wymagane dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej Gminy Kamieńsk www.kamiensk.pl lub w wersji papierowej ze skrzynki znajdującej się przed Urzędem Miejskim w Kamieńsku.

źródło: UM Kamieńsk