Kolejne trzy miejscowości w Gminie Radomsko z dostępem do sieci kanalizacyjnej

sewer-pipes-2259514_1280
fot. ilustracyjne/ Pixabay

W trzech miejscowościach wchodzących w skład Gminy Radomsko zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków. Mowa o Strzałkowie, Okrajszowie i Płoszowie.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Radomsko obejmowała trzy etapy i przebiegała przez miejscowości: Okrajszów (ul. Sikorskiego i Sanicka), Strzałków (ul. Reymonta, Słoneczna, Siemiradzkiego), Płoszów (ul. Piaszczycka i Rozalii).

- Inwestycja umożliwi mieszkańcom wymienionych miejscowości odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Radomsku. Co ważne, kanalizacja wpłynie na polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz poprawę stanu środowiska - mówią pracownicy UG Radomsko.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Radomsko to koszt 6.580. 500,00 zł. Zadanie finansowane było z dwóch źródeł: Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz środków budżetu Gminy Radomsko.