wersja testowa serwisu

Kanalizacja wraz z pompownią przy ul. Radomszczańskiej w Wielgomłynach oddana do użytku

d_p1eng4pe3pe5q12mcvsb1c951lbs5
fot. Urząd Gminy Wielgomłyny

Gmina Wielgomłyny z pozyskanych środków na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią przy ul. Radomszczańskiej w miejscowości Wielgomłyny" zakończyła realizację projektu.

Dofinansowanie pozyskano w wysokości 411 753,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przy czym całkowita wartość projektu to kwota 795 939,40 zł.

Projekt polegał na budowie sieci kanalizacyjnej o długości 1650 metrów wraz z przepompownią ścieków. Kanalizacja stworzy możliwość pełnego korzystania z urządzeń sanitarnych w gospodarstwach domowych oraz zapobiegnie zanieczyszczeniu środowiska.

W dniu 18 listopada 2020 roku miał miejsce odbiór w/w inwestycji z udziałem władz Gminy Wielgomłyny oraz wykonawców.

źródło: UG Wielgomłyny