wersja testowa serwisu

Kamieńsk: Szkolne pracownie w ZSP z nowoczesnym sprzętem!

Kamieńsk: Szkolne pracownie w ZSP w nowoczesnym sprzętem!
UG Kamieńsk

Ponad 50 tysięcy złotych zainwestowano w doposażenie szkolnych sal lekcyjnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku. Placówka dzięki udziałowi w rządowym programie "Aktywna tablica" otrzymała dotację w wysokości 42.000 zł na zakup sprzętu multimedialnego. 

Od początku grudnia ubiegłego roku w siedmiu szkolnych pracowniach zamontowano nowoczesne monitory dotykowe, które pozwolą rozwijać szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

- Ważnym celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć, a nauczycielom możliwość większego zaangażowania w proces nauczania - informują pracownicy z UG Kamieńsk.

Łączny koszt projektu to 52 500 zł. Program sfinansowany został w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę, którym jest gmina Kamieńsk.