wersja testowa serwisu

Gmina Żytno: Remont drogi dojazdowej do pól zakończona

IMG_20200915_094004984_HDR
fot. Urząd Gminy Żytno

Zakończyła się przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sady-Pągów o długości 0,740 km. Droga zyskała nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych wraz z poboczami z kruszywa łamanego. Przebudowana droga ułatwi rolnikom dojazd do pól maszynami rolniczymi oraz poprawi jakość życia mieszkańców dojeżdżającym do swoich posesji.

Na realizację inwestycji Gmina Żytno pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 70.530 zł. Wartość inwestycji :125 793,60 zł, wkład środków własnych Gminy Żytno : 55 263,60 zł.

źródło: UG Żytno