wersja testowa serwisu

Ekspert z Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR na konferencji prasowej w UM Radomsko

DSC_0141

Jak powinna przebiegać odpowiedzialna urbanizacja? Z jakimi problemami gospodarczo-społecznymi boryka się miasto? Czym właściwie jest rewitalizacja? Odpowiedź na te i inne pytania można było usłyszeć na dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem prezydenta, skarbnik miasta oraz ekspert z Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMiR - Katarzyną Spadło. Konferencja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta Radomska.

- Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji - mówiła kierownik Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Miasto boryka się z problemem wyludnienia przy jednoczesnym rozluźnianiu zabudowy, "rozlewaniu się" terenów podmiejskich i w efekcie utraty znaczenia faktycznego centrum miasta. W ograniczaniu negatywnych skutków tych procesów ma pomóc wykorzystanie narzędzi do rewitalizacji. Za główne cele rewitalizacji uznaje się poprawę jakości życia mieszkańców, poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej przy jednoczesnym uwzględnieniu głosów mieszkańców i oddolnych inicjatyw na rzecz poprawy warunków życia oraz z dbałością o środowisko naturalne.

- Zachęcamy do czynnego uczestnictwa w procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+ poprzez udział w ankiecie dotyczącej rewitalizacji. Badanie jest dobrowolne i anonimowe, a wyniki ankiet zostaną uwzględnione w trakcie sporządzania dokumentu. Aby program jak najlepiej odpowiadał lokalnym potrzebom ważne jest, by jak najwięcej mieszkańców zabrało głos w trakcie jego tworzenia - mówią przedstawiciele UM Radomsko.

>>ANKIETA<<

źródło: UM Radomsko