Akcja wszystkich służb z ZSP nr 1 w Radomsku. Broń palna, sterroryzowanie i pożar... Na szczęście to tylko ćwiczenia

era
KPP Radomsko

W pomieszczeniu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Numer 1 w Radomsku, w którym prowadzone są lekcje dla młodzieży, jeden z uczniów używając broni palnej, terroryzuje grupę młodych osób oraz nauczyciela, a następnie inicjuje pożar. Na szczęście był to tylko scenariusz ćwiczeń, których celem było sprawdzenie współdziałania służb mundurowych i ratunkowych w przypadku zdarzenia kryzysowego.

W miniony piątek, 15 września odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Radomsku. 

- Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy służb Policji, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym. W czasie ćwiczeń sprawdzone zostały procedury dotyczące ewakuacji osób - informuje młodszy aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.

A powracając do scenariusza ćwiczeń. Pierwsze informacje jakie wpłynęły do dyżurnego policji wskazywały, że w szkole doszło do pożaru. Chwilę później okazało się, że zdarzenie zainicjowane zostało przez ucznia który, sterroryzował nauczyciela i swoich rówieśników oraz spowodował pożar. Zarządzono ewakuacje wszystkich osób przebywających na terenie placówki oświatowej. Funkcjonariusze zabezpieczali miejsce, uniemożliwiając osobom postronnym dostęp do placu szkoły oraz uczestniczyli w ewakuacji osób. Natomiast policjanci ruchu drogowego zapewniali drożność przejazdu. 

- Dla oddania wierności ćwiczeniom, udział w nich wzięło kilkudziesięciu pozorantów a dla uwiarygodnienia realizmu powstałych w wyniku zdarzenia obrażeń, organizatorzy wykorzystali atrapy ran i broni - wyjaśnia Kaczmarek z KPP Radomsko.

Strażacy przystąpili do tzw. wstępnej segregacji pacjentów, zgodnie z procedurą TRIAGE, stosowaną w medycynie ratunkowej w wypadku zdarzeń masowych lub katastrof. Poszkodowani byli przenoszeni do strefy medycznej, gdzie ratownicy udzielili im fachowej pomocy.

- Mimo, że były to tylko ćwiczenia, to jednak wszyscy uczestnicy profesjonalnie zrealizowali założenia scenariusza. Dzięki wspólnym działaniom wszystkie służby i podmioty powołane do dbania o bezpieczeństwo mieszkańców mają możliwość przećwiczenia zasad wzajemnej współpracy w przypadku wystąpienia zagrożenia. Przeprowadzenie działań, a następnie wyciągnięcie wniosków i spostrzeżeń pozwoli na wypracowanie schematów współpracy wszystkich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej - podsumowuje rzecznik policji z Radomska.