wersja testowa serwisu

Radomsko: Ulica Stolarzy prawie gotowa! Nowy odcinek drogi szansą na nowych inwestorów

stolarzy
UM Radomsko

Rozbudowa ulicy Stolarzy w Radomsku zmierza ku końcowi. Nowy, 400-metrowy odcinek trasyumożliwi dostęp do nowych terenów inwestorom oraz poprawi układ komunikacyjny na terenie strefy inwestycyjnej.

Wybudowany odcinek, od skrzyżowania z ul. Przedsiębiorców do granicy działki nr 158 obręb 36 w Radomsku, to nie tylko nowa droga, ale także cała towarzysząca infrastruktura. Rozbudowa obejmowała także powstanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, ulicznego oświetlenia, placu do zawracania i chodnika. Podczas budowy dokonano takżekorektywysokościowejwarstwy ścieralnej fragmentu istniejącej jezdni

W tej chwili przed wykonawcą inwestycji - firmą "Poziom" - pozostało wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz prac porządkowych.

Inwestycja kosztowała blisko 1.750.000,00 zł. Na jej realizację Miasto Radomsko pozyskało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.