wersja testowa serwisu

Członkowie Rady Gospodarczej spotkali się z prezydentem Radomska

Członkowie Rady Gospodarczej spotkali się z prezydentem Radomska
UM Radomsko

W miniony poniedziałek, 11 października odbyło się posiedzenie radomszczańskiej Rady Gospodarczej, która została powołana do życia, jako organ doradczy prezydenta miasta Jarosława Ferenca. Wspólne spotkanie odbyło się po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa, poprowadził je kierownik Centrum Nowoczesnych Inwestycji Jarosław Wojdełko.

- Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam plany i działanie, ale cieszę się, że dziś udało nam się spotkać. Rada Gospodarcza pełni dla prezydenta funkcję doradczą, dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy prowadzili dialog, i aby wspólnie decydować o kierunkach polityki gospodarczej naszego miasta – mówił prezydent Jarosław Ferenc witając przedsiębiorców.

W pierwszym punkcie spotkania odbyło się głosowanie oraz wybór przewodniczącego Rady Gospodarczej. Funkcję przewodniczącego Rady na 3-letnią kadencję objął Witold Świtkowski. Wiceprzewodniczącym został Zbigniew Łyczko.

Następnie członkowie Rady pochylili się nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Założenia do studium przedstawił zdalnie projektant Radosław Jończak.

Przedsiębiorcy zainteresowani byli w szczególności możliwościami instalacji OZE, nowymi terenami inwestycyjnymi oraz komunikacją na strefie ekonomicznej.

Kolejnym tematem spotkania była skomplikowana procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Przedsiębiorcy byli zainteresowani przyczyną czasami długotrwałego oczekiwania na decyzję. Wyjaśnienia udzieliła naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Joanna Zabłocka-Błasiak, omawiając poszczególne etapy procesu administracyjnego obwarowanego przepisami i terminami, których niestety nie można w obecnej chwili przyspieszyć, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z wieloma stronami postępowania.

Dużym zainteresowaniem cieszył się temat projektu uchwały krajobrazowej, która przedstawił projektant Gabriel Ferliński. Uchwała jest na etapie konsultacji z uprawnionymi instytucjami, następnie zostanie poddana pod konsultacje społeczne.